Intermón Oxfam

Intermón Oxfam és una ONGD que lluita amb, i per a les persones desfavorides i com a part d'un ampli moviment global, amb l'objectiu d'eradicar la injustícia i la pobresa, i per aconseguir que tots els éssers humans puguin exercir plenament els seus drets i gaudir d'una vida digna.

Vaig començar la meva col·laboració amb Intermón Oxfam l'any 1991 realitzant la Prestació Social Substitutòria. Tot i els meus inicis al departament de comptabilitat aviat vaig passar al departament d'Anàlisi i Estudi al costat d'Ignasi de Senillosa, de qui vaig aprendre el treball constant i acurat i amb qui vaig col·laborar en la preparació de materials sobre la Cimera de Rio de Janeiro de 1992 i les relacions entre pobresa, medi ambient i desenvolupament. Un dels resultats va ser el llibre Pobreza, desarrollo y medio ambiente que va iniciar una important col·lecció. Posteriorment vaig treballar al departament d'Educació amb en Santi Bolívar, preparant materials per a les següents campanyes. Durant aquells anys vam actualitzar i realitzar un bon número de dossiers, entre els quals Una terra per a tothom. Hi vaig col·laborar fins l'any 1997.