Institut Català d'Ornitologia (ICO)

L’ICO és una associació dedicada a la recerca i a la formació en l’àmbit de l’ornitologia aplicada. La seva activitat se centra principalment en l’anellament i el seguiment integrat de les poblacions d’ocells, amb l’objectiu de contribuir al coneixement de la seva biologia i facilitar polítiques de conservació de la biodiversitat.
 
La meva relació amb l'ICO va començar el 1999, com a voluntari, amb la recollida de dades i la redacció d'un parell de textos per a l'Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 i segueix present fins el dia d'avui. Per acabar aquella obra monumental vaig ser contractat la primavera de 2002 per realitzar feina de camp. Des d'aleshores he seguit una relació de col·laboració voluntària i professional amb una implicació creixent en el programa de Seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya (SOCC) que continua en l'actualitat, explorant noves metodologies en l'àmbit de l'alta muntanya. També he participat en la recollida de dades i la redacció d'un text per a l'Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009