Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)

LIEMed és un consorci que té per finalitat el foment d'actuacions i projectes que contribueixin al coneixement, als intercanvis i la cooperació entre els diferents països, societats i cultures mediterrànies, així com promoure la construcció d'un espai de pau i estabilitat, de prosperitat compartida i de diàleg entre cultures i civilitzacions a la Mediterrània.

En el marc de les relacions institucionals de col·laboració entre el CIDOB i l'IEMed, entre 2003 i 2009 vaig coordinar l'Anuari de la Mediterrània, conjuntament amb la meva contrapart a l'IEMed. L'anuari va suposar una important tasca de coordinació, edició i elaboració de materials -cronologia de conflictes i esdeveniments polítics a la Mediterrània, cronologia d'Israel-Palestina, taules d'acords i convenis internacionals, estadístiques i gràfics, mapes. Es va arribar a editar en cinc llengües: català, castellà, francès, anglès i àrab

Posteriorment, i com a treballador autònom, he seguit col·laborant en l'Anuari de la Mediterrània, que actualment publica l'IEMed en solitari.