Grup Enciclopèdia Catalana

Entre 1996-1998 i 2002-2003 vaig elaborar, conjuntament amb dos altres autors, material per a l'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) per al Grup Enciclopèdia Catalana. Concretament vam preparar Crèdits comuns de Ciències de la Naturalesa, un total de divuit quaderns entre teoria, activitats d'aprenentatge, reforçament i ampliació.

El principal repte d'aquests llibres va consistir en adaptar el material curricular a la nova reforma educativa, de manera que es van treballar les àrees de física, química, biologia i geologia de forma interrelacionada entre elles i amb els aspectes socials, i no com a àrees inconnexes i desconnectades del món.