Centre López Vicuña

Situat al barri de l'Eixample de Barcelona, el Centre López Vicuña és un centre docent concertat que promou la formació integral dels alumnes, preparant-los per participar activament en el món laboral i en la societat en general.

El curs 1991-1992 vaig iniciar-me com a professor en aquest centre fent una substitució de quatre mesos. Vaig impartir classes de matemàtiques, física, higiene i pràctiques de laboratori als diferents cursos de formació professional, des de segon fins a cinquè, i per a les branques sanitària, administrativa i llar d'infants. El curs 1992-1993 vaig continuar treballant al centre a mitja jornada. Una primera experiència amb alumnes que em va ajudar a elaborar i gestionar recursos pedagògics per a la meva pràctica docent posterior.