Món-3

Món-3 és una ONG que es va constituir l'any 1985 en diverses facultats de la Universitat de Barcelona per dur a terme accions, des del món universitari, adreçades a promoure la solidaritat amb els pobles i moviments populars de l'anomenat Tercer Món; sensibilitzar la societat occidental sobre la seva responsabilitat en el manteniment d'un sistema econòmic a nivell mundial que aprofundeix les injustícies i desigualtats entre pobres i rics; i emprendre accions de cooperació amb organitzacions i institucions d'aquests pobles adreçades a afavorir transformacions socials i econòmiques en el camí d'un desenvolupament humà durable i sostenible. 

Món-3 organitza el màster Globalització, desenvolupament i cooperació. Entre 1994 i 1996 vaig ser alumne del màster i vaig tenir la sort de rebre classes del professor Vidal Villa, entre d'altres, obtenint una formació en teoria econòmica clau per poder entendre el món amb una perspectiva més àmplia, especialment venint del camp de la biologia. Aquells coneixements i les reflexions que l'acompanyaven van ser molt importants per a mi. Des de l'any 2005 imparteixo classes en el mateix màster sobre les relacions entre el medi ambient i el desenvolupament.