Col·legi Sant Josep Obrer

El Col·legi Sant Josep Obrer és una escola concertada situada al barri de Pubilla Casas d'Hospitalet de Llobregat. Una gran escola que cobreix des de l'educació infantil al batxillerat i als cicles formatius de grau mig passant pels cicles de primària i secundària obligatòria.

Al colegi vaig arribar l'any 1993 i hi vaig treballar fins el 2000. Durant aquests set cursos vaig recuperar els laboratoris de química i biologia, vaig impartir docència en l'àrea de ciències de la naturalesa (física, química, biologia, biologia humana, geologia, ciències de la terra i del medi ambient) en els darrers cursos de l'ESO i el Batxillerat. A banda, vaig ser tutor de diversos cursos en què vaig realitzar tasques d'orientació laboral i formativa.