Centre d'Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB)

El CIDOB es defineix com una comunitat d'analistes i documentalistes que treballa per elaborar i oferir a tots els actors polítics, des de la ciutadania fins a les organitzacions internacionals, informació i idees per formular i impulsar polítiques que reverteixin en un món més segur, lliure i equitable per a les persones. 
 
Al CIDOB vaig fer la meva primera feina el 2001. Es tractava de la redacció del llibre Conocer el Mediterráneo per a l'àrea de cooperació de l'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat. Després vaig estar contractat entre 2003 i 2010. Durant els darrers cinc anys vaig coordinar la revista trimestral dCIDOB, l'única en català sobre relacions internacionals, dirigida des de 1983 per Josep Ribera, fundador del CIDOB. A banda de les tasques pròpies de coordinació, vaig elaborar i redactar editorials, articles, textos, cronologies, estadístiques, gràfics i mapes, perfils biogràfics i perfils de país alhora que realitzava feines d'edició.

En el marc de les relacions institucionals de col·laboració entre el CIDOB i l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), també vaig coordinar durant aquest període l'Anuari de la Mediterrània, conjuntament amb la meva contrapart a l'IEMed.