MED Forum

La Xarxa d'ONG de la Mediterrània per a l'Ecologia i el Desenvolupament Sostenible (MED Forum) és una xarxa d'ONG de la Mediterrània dedicades a promoure la defensa i la protecció del medi ambient en un marc de desenvolupament sostenible per assolir una gestió integrada i solidària del mar Mediterrani i del seu litoral. La secretaria general de MED Forum es va establir a Barcelona i entre 2002 i 2003 vaig ser el responsable de l'àrea de Cooperació i Servei d'Atenció als membres.

Vaig participar en nombrosos documents, grups de treball i l'elaboració de projectes, amb temes com l'accident del Prestige, el canvi climàtic o la participació de la societat civil en el desenvolupament sostenible; l'organització del Consell Mediterrani de MED Forum a Hammamet, Tunísiatallers de treball amb l'Oficina Europea del Medi Ambient (EEB) a Brusel·les, el Pla d'Acció de la Mediterrània del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PAM/PNUMA) o la Unió per a la Conservació de la Natura (UICN). Durant aquest període vaig representar MED Forum a les reunions de treball de l'Assemblea promotora del Fòrum Social Mediterrani (fsmed)